Nota Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, informem que aquest lloc web i el domini grabacionessilvestres.com pertanyen a Grabaciones Silvestres, SL, amb domicili al c/ Serrat de les Piles, s/n, 08189 Sant Quirze Safaja (Barcelona), amb NIF

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, com l’estructura del lloc web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectada per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Grabaciones Silvestres, SL o de terceres persones amb qui Grabaciones Silvestres, SL n’ha convingut l’ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris del lloc web. Grabaciones Silvestres, SL difon tota aquesta informació per mitjà del seu lloc web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Grabaciones Silvestres, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament es poden utilitzar amb aquesta finalitat i esmentant-ne sempre la procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Grabaciones Silvestres, SL.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquest lloc web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Grabaciones Silvestres, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar-ne els continguts. Les referències que es presenten a grabacionessilvestres.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen el titular del lloc web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Grabaciones Silvestres, SL no pot ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Grabaciones Silvestres, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquest lloc web. La funció dels enllaços introduïts al lloc web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat al lloc web d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar els llocs web de destí. Grabaciones Silvestres, SL no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, que no són controlats ni verificats per Grabaciones Silvestres, SL.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Grabaciones Silvestres, SL informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web no es registraran a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que es faran servir únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Grabaciones Silvestres, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Grabaciones Silvestres, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB GRABACIONESSILVESTRES.COM

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquest lloc web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç es pot crear utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.